Składki członkowskie PSBJ

50 PLN rocznie (studenci i doktoranci: 25 PLN rocznie)

Składki należy wpłacać na konto:

Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych

68 1240 1037 1111 0010 1182 6829

Bank Pekso SA I Oddział w Warszawie
Pl. Bankowy 2 00-950 Warszawa