Przystąpienie do Stowarzyszenia

Deklaracja Członkowska

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie deklaracji
członkowskiej faxem (22-826-34-57) lub listownie na adres:
Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych
Warszawa 00-927, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28