27-28 lutego 2020

Sympozjum:

101 lat relacji polsko-japońskich. Perspektywy, działania, więzi


Konferencje związane z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią


23-25 października 2019

International Conference:

„Unique or Universal? Japan and its Contribution to World Civilization”


4-6 grudnia 2019

International Conference:

„Connections. Between the word, the sound and the image: A Centery of Polish-Japanese Diplomatic Relations” 


Inne wydarzenia uświetniające 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią znajdują się na stronie Ambasady Japonii w RP:

https://www.pl.emb-japan.go.jp/100/index.html