Sympozjum PSBJ  -  30 września 2015

PSBJ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum naukowym w dniu 30 września 2015 roku. Sympozjum rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali 207 starego gmachu BUW przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Członków Stowarzyszenia zapraszamy również na Walne Zebranie.

Planowany porządek obrad:

11.00-13.00 referaty uczestników  panel okolicznościowy Kokoro- nowe stulecie

13.00-14.00 przerwa obiadowa

14.00-14.30 Walne Zebranie PSBJ